В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

„Вършат ли работа“ устройствата обработващи вода чрез магнитно поле и създаване на ултразвукови колебания?

Станислав Джамбазов - Технически консултант ЗИТА БГТова е въпрос, който често ни се задава и на който краткият отговор е: ДА! Вършат работа!
Тук обаче, в самото начало ще кажа две неща, които е важно да се знаят за устройствата, които ние предлагаме:
1. Не очаквайте чудеса! Поставянето на такова устройство във водопроводната инсталация независимо от кой тип ще бъде, ще подобри качествата на водата, но няма да спре 100% отлагане на котлен камък по тръбопроводи; нагреватели; водосъдържатели и др. Това не е уред; филтър; система или както искате го наречете отнемащ/премахващ калциевият карбонат (СаСО3) от водата! Той (варовикът) си е там и преди и след устройството, но защо се отлага по-малко и по-бавно и най-важното – защо водата става по-добра за използване ще обясня по-долу в статията.
2. Този тип устройства работят чрез използване на налягането във водопроводната инсталация! Това означава, че и налягането и дебитът след устройството ще са ПОНИЖЕНИ! Поради тази причина е важно да се подбере правилният тип и размер устройство.
В тази статия ще ви запозная с:
-          Принципът на действие на устройствата и промените в качествата на преминалата през тях вода;
-          Ще подкрепя истинността на тези промени с факти – протоколи от лаборатории, снимки, експерименти и изследвания направени от нашия екип;
-          Ще обясня ползите от тези промени в различните сфери на приложение.
Принцип на действие на устройствата обработващи водата чрез магнитно поле и генериране на  механични колебания в звуковата и ултразвуковата области.
За влиянието на магнитното поле върху флуидите e изписано много. В публичното пространство има доста информация свързана с това и не мисля, че има нужда ние да я обясняваме или доказваме.  Достатъчно е да се каже, че нашите устройства имат  магнитната система, която е изработена от високоенергични магнити, на основата на сплав неодим – желязо - бор, които са поставени в корпус от неръждаема стомана или месинг така, че в работната камера на устройството през което протича водата, се създават няколко разнолентови зони с високо ниво на напрежение на магнитното поле.
Генериране на  механични колебания в звуковата и ултразвуковата области.
Понякога не е необходимо нещо да е много сложно за да върши работа. Дори и когато разбърквате интензивно вода в чаша, Вие подобрявате нейните качества. В нашия случай създаването/генерирането на тези механични колебания е метод заимстван от процесите възникващи в планинските реки. Естествено генерираните колебания (създадени от движението на самата вода, а не от външен източник на енергия) са причината за въздействията на устройството върху водата.
В цилиндричното тяло на устройството последователно са поставени турболизиращ елемент и вихрова камера. Чрез подредбата на сегментите си, устройството използва енергията на протичащата през него вода, като многократно сблъсква образуваните струи подобно на множество водопади, които генерират ултразвук посредством който:  
1. Преобразува се Калцита  –  атомите се преподреждат;
2. Унищожават се голяма част от намиращите се във водата микроорганизми;  
3. Намалява се повърхностното напрежение на водата.
Три въздействия, които (подчертавам дебело) се случват без външен източник на енергия; без подмяна на консумативи струващи пари и без опасни за човешкото здраве химикали!  Това не са рекламни трикове целящи да Ви продавам водопроводна арматура на безбожно висока цена! Статията е образователна и има за цел да отговори на въпроса: Какво се случва с водата преминала през такъв тип устройство?  
Как влияе ултразвукът създаден в устройството върху калциевия карбонат?
Тук е мястото да обясня какво е калциев карбонат или по-популярно КОТЛЕНИЯТ КАМЪК кристализирал под формата на Калцит : Калциевият карбонат е химично съединение. Калцита е един от най разпространените минерали и представлява полиморфна модификация на калциевия карбонат  със силно изразена кристална структура.
Какво означава това?
Поради кристалната си структура, частиците на Калцита имат свойството да се задържат една към друга, като по този начин с течение на времето и движението на водата се получават отлагания по повърхностите с дебелини от 3 - 10 mm. При дебелина на отлагане на котлен камък от 3 mm. поради ниската си топлопроводимост, енергийните разходи се увеличават с приблизително 25%, а при 10 mm. с повече от 50%.
Какво се случва, когато температурата на водата се повишава?

С повишаване на температурата се повишава и отлагането на котлен камък. Ако обърнете внимание на смесителната батерия в банята ще видите, че отлагането е значително по голямо на горещата част на батерията. Представете се какво се случва при нагревателя на бойлера, миялната машина или пералнята (диаграмата).  При повишаване на температурата в следствие на вътрешната енергия създала се във водата (разширяването и) молекулите, които до тогава са обгръщали частиците Калцит се раздалечават една от друга и го „освобождават”. Така вече частиците на минерала свободно прилепват една към друга. Това е причината върху нагревателите и около тях да има най-много камък.
Как се променя кристалната структура на водата след преминаването през наш тип устройство?

Снимка 1   Снимка 2

Изследването е проведено в БАН. Използван е сканиращ електронен микроскоп  РНILI PS  SEM 515. Ускоряващо напрежение 10 kV. Режим  SEI 30 grad. Структурата е регистрирана и сравнявана при увеличения  300, 1000, 2500 и 5000 пъти (в случая на снимки 1 и 2 - 2500 пъти). На Снимка 1 водата е необработена; на Снимка 2 водата е преминала през устройството. От направените снимки ясно се забелязва значима разлика в кристалната структура , формата и размерите на кристалите. При необработената вода кристалите са дребни, слепени един с друг, образуващи плътна маса; при обработената вода те са с различна форма, добре оформени и повечето неслепени един с друг. На Снимки 3 и 4 увеличението е 5000 пъти.

Снимка 3Снимка 4 

В годините нашият екип проведохме десетки изследвания, експерименти, анализи и проучвания с цел да проследим какво се случва след тези изменения в структурата на кристалите във водата. Следващото изследване, с което ще Ви запозная е правено на нашата експериментална площадка 2009 или 2010 година (не помня вече), когато се подготвяхме за участие в един от тогава поредните Международни технически панаири в град  Пловдив. За целта изработихме стенд, който симулираше работата на два битови бойлера – единият захранван с необработена вода; другият захранен с вода преминала през наше устройство от вихров тип без допълнителна магнитна обработка. Имахме около месец за проследяване на резултатите и затова бойлерите работиха почти като проточни. Нагревателите бяха по 3,00 kW, а ето и резултатите:

Снимка 5