В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Продукти

Български / English

Тези конектори се използват за захранване на електрическите бобини на електромагнитните вентили и пневматични разпределители. Те могат да бъдат оборудвани с различни схеми за контрол, които осигуряват допълнителни функции, като например LED дисплей, защита от пренапрежение и др.

These connectors are used to power the electrical coils of solenoid valves and pneumatic distributors. They can be equipped with various control circuits that provide additional functions, such as LED display, surge protection and more.

Тези конектори са с клас на защита IP65 (сертифицирани в съответствие с IEC 60529), който осигурява надеждна работа в условия на падащи струи от газ или течност и повишена запрашеност, при условие, че са правилно инсталирани с уплътненията и винтовете, включени в комплекта и показани на схемата.

These connectors have protection class IP65 (certified in accordance with IEC 60529), which ensures reliable operation in conditions of falling jets of gas or liquid and increased dust, provided that they are properly installed with the seals and screws included in the kit and shown in the diagram.

 

При прав или променлив ток: Клеми 1 и 2 - ''ФАЗА''/''НУЛА'' или +/- без значение от местата; Клема - ЗАЗЕМЯВАНЕ (РЕ). 

In DC or AC: Terminals 1 and 2 - ''LINE''/''NULL'' or +/- no matter the places; - (PE) Protective earthing

Съвместими конектори с електромагнитите (бобините) на "ЗИТА БГ" ЕООД са ТИП: EN 175301-803 A1-A2

Compatible connectors with the electromagnets (coils) of ''ZITA BG'' Ltd are TYPE: EN 175301-803 A1-A2

Корпус
Connector

Черен и сив: Материал РА+30% стъклени влакна
Black and gray: Material PA+30% glass fiber
Прозрачен: Материал: РА
Trans: Material: PA

Уплътнение
Sealing compound

Термоеластопласт
Termoplastic elastomer

Материал на контакти
Contact material

CuZn (Ag)

Номинално напрежение (максимално)   
 Max. voltage                                                                                                       

250V AC/300V DC

Максимален ток
Max. current

16А

Работен ток
Operationg current

10А

Разстояние
Spacing

18mm

Максимално сечение на проводника
Conductor cross section                                                                        

1,5mm2

Размер на кабелен вход
Cable diameter

6-8mm

Клас на защита
Protection class

IP65 DIN 40 050

Клас на изолация
Insulation class

C-VDE 0110

Работна температура
Working temperature

от -400С до +1250С
From -400С to +1250С