bobini zita

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чрез създаване на електромагнитно поле заедно с управлението да осъществява отварянето или затварянето на вентили, пневматични разпределители или други управляващи устройства. Типа бива в зависимост от консумираната мощност и степента на защита.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Постоянен и променлив ток: всички стандартни напрежения и честоти
Влажност на околната среда: до 80%
Продължителност на включване: ПВ 100%
Степен на защита:
IP 65 с куплунг
IP 60 без куплунг


pdf-icon1 Паспорт електромагнит тип 0200          pdf-icon1 Паспорт електромагнит тип 0700


  bay prod

2006-2015 © ЗИТА. Адрес: България, гр. Русе 7000, бул. Трети март №58, Тел.: 082 820 512