терморегулатори манометрични

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Манометричните терморегулатори ТРМ 111 са предназначени за регулиране на температурата на ел. нагреватели уреди за битови и други цели, където приложението им е възможно. Уредите не са пригодени за работа в пожаро и взривоопасни среди.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Всеки тип терморегулатор се състои от чувствителен елемент, ел. контактен блок, лостова система и корпус. Принципа на действие на уреда е манометричен. Чувствителния елемент, запълнен с флуид и херметически затворен, при температурна промяна на осезателя, преобразува обемното разширение на флуида в ход на мембраната. Тя от своя страна чрез лостова система задейства контактната система, която отваря или затваря веригата. Могат да се произвеждат нормално затворени и нормално отворени в температурен диапазон или с фиксирана температура в зависимост от желанията на клиента.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение: 230 V 50/60Hz
Номинален ток:
за терморегулатори от фамилия ТРМ111. хх (нормално затворен) 16А
за терморегулатори от фамилия ТРМ121. хх (нормално отворен) 16А
за терморегулатори от фамилия ТРМ131. хх (с превключващи контакти) 4А
(хх – температурен обхват)
Степен на защита: IP 00
Влажност на околната среда: до 90%
Дължина на капилярната тръба: от 500 до 3000 мм
Зона на нечувствителност /диференция/: до 6% от обхвата
Грешка на настройка: + 6% от обхвата
Вид на изводните клеми: плоски изводи 6,3 х 0,8
Работно положение: произволно


 технически характеристики

2006-2015 © ЗИТА. Адрес: България, гр. Русе 7000, бул. Трети март №58, Тел.: 082 820 512